Määratlemata

Kasutusloa saamiseks tuleb esitada hulga tõendeid.

ÜKSIKELAMU KASUTUSLOA TAOTLEMISEKS ON VAJA ESITADA 1. Ehitise ülevaatuse akt (kohaliku omavalitsuse nõue), millele tuleb võtta omaniku, ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ning projekteerija allkirjad (kui nimetatud rollides on omanik ise, siis tuleb märkida vastavatesse lahtritesse omaniku nimi ja võtta allkiri). 2. Ehitusprojekt, esitada tuleb terviklik ehitamise aluseks olnud...

Võrdle pakkumisi

Võrdle